Vés al contingut

Anglès Advanced

NOVA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

Anirà dirigit a les alumnes i els alumnes que ja tinguin el FCE (First) o bé tinguin pensat presentar-se directament a l’Advanced i treballarem per preparar als alumnes de cara a la prova oficial de final de curs al British Council. Els ajudarem a assolir un alt nivell de competència en totes les habilitats lingüístiques, a la comprensió de textos extensos i lingüísticament més complexos que al nivell anterior B2, a millorar l’expressió oral i a expressar-se amb soltesa i espontaneïtat, a fer un ús efectiu de l’idioma a situacions socials i acadèmiques i  la creació de textos clars, ben estructurats i detallats. 
 
Comentar finalment que és un títol reconegut per la majoria de les universitats britàniques i institucions d’educació superior com el compliment dels requisits d’entrada en l’idioma del país. L’Advanced correspon al penúltim títol de Cambridge i al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència.

Go for it !