Vés al contingut

AFA Icària – Quota de soci 2023-24

30,00

La quota AFA Icària és anual i es paga per unitat familiar ( inclou el dret a  serveis per a tota la família).

La compra de la quota de soci a través del web és imprescindible per sol·licitar l’activació de la SUBSCRIPCIÓ COM A SOCI AL NOSTRE WEB i poder adquirir les activitats reservades als socis (extraescolars, menjador, sortides, Iddink, …). Al adquirir la quota es demana la domiciliació bancària de la mateixa.

Pels usuaris del servei de compra de llibres Iddink aquesta quota s’abonarà directament en el moment de processar la seva comanda i l’AFA no passarà el rebut domiciliat a la familia. Igualment s’ha de fer el tràmit de compra al web per activar la subscripció de l’usuari.

Un cop tramitada la compra de la quota, és imprescindible que ens envieu al nostre email afainstituticaria@gmail.com el següent document SEPA emplenat i signat junt el vostre DNI escanejat per les dues cares https://drive.google.com/file/d/1Z1f4v55aE3-s8fv1V_0OXxX1L2t8Blhy/view?usp=sharing

Amb l’enviament del document SEPA anterior, la persona signant accepta els càrrecs que l’AFA INSTITUT ICÀRIA pugui presentar d’ara endavant tant en concepte de quotes anuals com a membre AFA INSTITUT ICÀRIA així com per la utilització de les activitats seleccionades per l’usuari a través de la nostra pàgina web.

Aquesta acceptació quedarà renovada automàticament cada any mentre algun membre de la família continuï escolaritzat en l’INSTITUT ICÀRIA o fins que el membre es vulgui donar de baixa mitjançant sol·licitud a l’email de l’AFA INSTITUT ICÀRIA.

Subtotal:

Add-ons total:

Total: