Skip to content

Tècniques d’estudi – octubre

20,00

DIMARTS de 16:00 a 17:00 h (1h/setmana)

Grup: mínim 10 per grup/ máxim 16

Empresa: Educatium https://educatium.es/

Preu: 20€ mensual

El pagament de les activitats és mensual. El soci es compromet a efectuar el pagament a través del web de l’AFA cada mes, dins dels primers 5 dies del mes.

Si us és convenient podeu escollir el pagament domiciliat en el moment final de la compra. L’AFA s’encarregarà de fer-vos arribar un rebut el 5 de cada més.

Les baixes són trimestrals. Si es vol donar de baixa un/a alumne/a d’una activitat de cara al segon trimestre, s’ha de comunicar abans del dia 16 de desembre. Si es vol donar de baixa de cara al tercer trimestre, s’ha de comunicar abans del dia 16 de març.

Aquest producte només pot ser adquirit per socis. Per adquirir aquest producte, vés a AFA Icària - Quota de soci 2022-2023.

Objectius

Dotar als alumnes d’eines i estratègies que els facilitin la comprensió.
Sensibilitzar als joves sobre la importància de l’estudi per a l’aprenentatge.
Conèixer les condicions i destreses que intervenen en la tasca d’estudiar.
Conèixer el mètode i les tècniques que augmenten el rendiment en l’estudi.
Aplicar l’estudi personal a les diferents àrees.
Fomentar l’aprenentatge significatiu basat en el descobriment.
Imprimir a l’alumne en els processos d’ensenyament d’una manera totalment activa i participativa.

https://educatium.es/actividad-extraescolar-refuerzo-escolar-y-tecnicas-de-estudio/