Omet al contingut

Concurs de Fotografia

L’AFA de l’Institut Icària llança el PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA “INSTITUT ICÀRIA, UN INSTITUT DE FOTO” amb l’objectiu d’escollir la foto de portada per a l’agenda 2023/2024. .

BASES DEL CONCURS

El concurs de fotografia  “INSTITUT ICÀRIA, UN INSTITUT DE FOTO” es regirà pel que disposen les bases següents, d’obligat compliment:

Participants: Pot participar tot l’alumnat de l’Institut, d’ESO i BATXILLERAT, que ho desitgi. 

Objecte del concurs: Cada autor/a presentarà al concurs 1 fotografia.  

La foto haurà de tenir per subjecte l’Institut i/o el seu entorn.

S’anima l’alumnat a mirar l’institut, els seus espais, els seus racons amb una mirada diferent, amb una mirada artística, buscant-ne les millor panorámiques o els llocs més curiosos. 

Format i Presentació de la Fotografia: La tècnica fotogràfica serà lliure. 

Les fotos poden ser en blanc i negre o en color. 

Es presentarà en format digital. Els arxius de les imatges han de tenir una mida en vertical i horitzontal de 10×15 cm. Les fotografies no podran portar marges o marcs.

Admissió i enviament: El termini de lliurament serà fins al dia 22 de maig inclòs. 

La fotografia s’enviarà al correu electrònic concursafaicaria@gmail.com ; haurà d’anar acompanyada del nom complet i el curs de l’alumne.

Premi: La fotografia guanyadora serà l’escollida per a la portada de l’agenda escolar 2023/2024 que l’AFA dona a tots els seus socis a principi de curs.

L’autor/a de la fotografia guanyarà la participació gratuïta a la sortida a Portaventura organitzada per l’AFA. 

La participació a la sortida està sotmesa a la condició que el participant sigui soci de l’AFA.

L’AFA de l’Institut Icària es reserva el dret de modificar les condicions del concurs en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte. 

En tot cas, es compromet a comunicar les bases modificades.

Jurat

El jurat estarà format per dos membres representants de la Junta de l’AFA Icària més un membre del Claustre de l’Institut Icària. 

El jurat valorarà els elements estètics i creatius de la fotografia i la relació amb el context “INSTITUT ICÀRIA, UN INSTITUT DE FOTO” 

RESULTATS DEL CERTAMEN

El jurat es reunirà el dia 29 de maig. El resultat del concurs es donarà a conèixer el mateix dia mitjançant correu electrònic i publicació al web de l’AFA.

EXPOSICIÓ I DRETS D’AUTOR

L’autor cedirà els drets de reproducció, comunicació i utilització només per a fer un ús amb finalitats educatives. 

L’autoria de les fotografies serà de l’alumne i es citarà el nom de l’autor quan es publiqui.

La fotografia premiada amb la resta de les fotografies presentades, podran ser divulgades només en els medis web de l’AFA de l’Institut Icària i en les seves publicacions. 

Totes o algunes d’elles poden estar incloses en pàgines interiors de l’agenda escolar de l’AFA Institut Icària. 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Els participants respondran personalment de la propietat total de les fotografies presentades, garantint la titularitat i el caràcter original de les mateixes. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases, la conformitat absoluta amb les decisions del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació.