Vés al contingut

#DiadelaDona #GeneracióIgualtat

Aconseguir la igualtat entre els gèneres apoderar les dones

Metes de l'objectiu 5 de sostenibilitat
>1.-Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes arreu del món
>2.-Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses el tràfic de persones i l'explotació sexual o d'altres tipus
>3.-Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina
>4.-Reconèixer i valorar el treball domèstic i el treball de cura no remunerats mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d'infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, com també mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i a la família, segons procedeixi en cada país
>5.-Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells de la presa de decisions en la vida política, econòmica i pública
>6.-Garantir l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius, >7.-Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d'igualtat, així com l'accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals
>8.-Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l'apoderament de la dona Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones i les nenes a tots els nivells