Skip to content

Idiomes

Impartida per profesionals de escola d’idiomes Going Forward

Going Forward és una escola d’idiomes que ofereix al nostre AFA els seus cursos d’anglès, francès i alemany des del curs 2006-2007  .Millora la teva capacitat de comunicació. Dominar dos o més idiomes té una infinitat de beneficis:

  • Exercita la memòria i l’atenció. Durant els primers anys de vida, el cervell està en constant formació. El repte que suposa aprendre un nou idioma estimularà més nombre de connexions neuronals.
  • Augmenta la capacitat per a resoldre problemes. S’ha demostrat que els joves que parlen més d’un idioma tenen major facilitat per resoldre problemes matemàtics.
  • Estimula la capacitat de concentració. Són, a més, nens més capaços de focalitzar la seva atenció en allò que estan fent (llegir, estudiar, etc.) sense distreure’s pels estímuls exteriors.
  • Afavoreix el pensament reflexiu. Pensar en un altre idioma els ajuda a valorar les qüestions vitals amb major objectivitat i prendre decisions menys depenents de les emocions.

Els cursos d’anglès, que s’imparteixen entre els mesos d’octubre i juny, tenen una durada de 85 hores repartides en dues classes setmanals, d’hora i mitja els dimecres i d’una hora els divendres. Les classes estan impartides per professors titulats o bé nadius i en grups d’entre 5 i 10 alumnes. 

Millora les teves capacitats de expresió fluida , introduint vocabulari , dominant diferents temátiques i técniques , aprenent a escoltar i agafar modismes.

El curs de francès, que s’imparteix entre els mesos d’octubre i juny, té una durada de 50 hores repartides en una classe setmanal d’hora i mitja. Les classes estan impartides per professors titulats o bé nadius i en grups d’entre 5 i 10 alumnes.Disposem de 6 nivells que van des de l’Élémentaire fins al Supérior Avancé.

El curs d’alemany, que s’imparteix entre els mesos d’octubre i juny, té una durada de 50 hores repartides en una classe setmanal d’hora i mitja. Les classes estan impartides per professors titulats o bé nadius i en grups d’entre 5 i 10 alumnes.

Disposem de 7 nivells d’alemany que van des de l’inicial a l’avançat i el programa d’estudis cobreix les quatre àrees de comunicació: lectura, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral, proporcionant una base sòlida en la gramàtica i el vocabulari.

De forma optativa, i consensuada entre famílies i professors, els nostres alumnes poden optar als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge ESOL. Com a centre col·laborador del British Council de Barcelona, inscrivim els nostres alumnes quan creiem que estan preparats per realitzar l’examen del First Certificate in English. Això normalment es produeix entre 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, tot i que depèn de diversos factors. En qualsevol cas, facin o no facin l’examen, tots els nostres alumnes treballen per assolir els objectius que es marquen en aquestes proves oficials.