Skip to content

Junta Oberta Novembre

Molta assistència a la primera reunió del curs 2019/20 del Afa Icària.

Moltes famílies i molt d'interès a la primera reunió de l'any, de les més nombroses que recordem. Vam donar una ullada a les conclusions del primer Consell Escolar i revisar la situació de les activitats de l'Afa Icària. Evolució de l'alumnat, evolució positiva dels resultats acadèmics, especialment a la PAU, l'institut se situa entre els 53 primers de tota Catalunya (653). Rotació de professorat, atenció als alumnes amb necessitats especials. Manca reiterada de resposta del Consorci al compromís de millora de les instal·lacions del Centre. Rècord d'utilització del menjador. l'ínstitut es situa entre els 53 primers de tota Catalunya (653). Rotació de professorat, atenció als alumnes amb necessitats especials. Manca reiterada de de resposta del Consorci al compromìs de millora de les instalacions del Centre. Rècord d'utilització del menjador.