Skip to content

Llibres

Programa de re-utilització de llibres

Conscients de l’ impacte del llibres en el presupost familiar i del valor educatiu dels mateixos l’AFA Icària ha possat en marxa un programa de re-utilització de llibres amb una entitat Iddink experta en la compra i logística de gestió del  repartiment , control i recollida dels llibres. Els beneficis del programa son clars :

  • Estalvi per els pares del 55% del preu dels llibres lligat al compromis de torna-hos en condicions de utilització posterior.
  • Retorn del 91,6% en bones condicions
  • Estalvi anual de circa 350 tones de paper, amb els efectes sobre la sostenibilitat
  • Participació mitjana del 63,9% dels alumnes en el sistema.
  • Estalvi per el conjunt de l alumnat participant de 89.900 € en el curs 2018/19
  • Satisfacció dels pares envers el sistema del 96,8% ( enquesta realitzada al 2018)
Reprodueix vídeo

Retornar els llibres del curs 2020/2021

Per garantir la seguretat i higiene dels estudiants/famílies, docents i personal del centre i d’Iddink, enguany la recollida d’ecoBooks no es farà de forma presencial en el centre i es procedirà segons indiquem (clica texto)

Gestiona la comanda de llibres 2021/2022

Organitzem la operativa necessària per facilitar la reutilització de llibres de text, i les tasques de cobrament, control, supervisió i logística.