Vés al contingut

Mapes Personals 2BTX

Taller d'autoconeixment i comunicació a 2ºBTX

L'AFA Icària SUBVENCIONA AQUEST TALLER ¿Quins son els objectius?

(1) !
Conèixer se i comprendre’s millor a un mateix
Incrementar
el meu propi auto coneixement, com
poden veure’m els altres, inclosos els meus companys
de classe reconèixer els meus punts forts, els possibles
punts febles i les meves àrees de creixement potencial
Entendre el meu propi estil de comunicació amb mi
mateix i els altres
(2) !
Conèixer i comprendre millor als altres
Reconèixer
l’estil de comportament i comunicació dels
altres i donar una resposta adequada a les seves
necessitats
(3) !
Adaptar se i connectar comunicació que summa
Aprendre
a connectar adequadament amb els altres,
independentment de quin sigui el seu estil natural de
comportament i comunicació
(4) !
Passar a l’acció. Posar en pràctica l’aprés en les diferents dinàmiques
formatives i, especialment, al Treball de Recerca de 2n
de Batxillerat i la seva presentació oral.