Vés al contingut

Instruments Musicals

Impartida per professionals de l’àmbit musical i educatiu

La pràctica instrumental és el que dóna significat a l’aprenentatge musical en si, i es convertirà en l’eix principal durant tot el procés formatiu de l’alumnat. Les técniques s’organitzaran al voltant de l’instrument per tal de permetre i a la vegada facilitar-ne el seu aprenentatge i progrés.

Les classes són individuals i la dedicació horària dependrà del nivell que s’estigui cursant i de l’evolució de cada alumne. Els horaris es pactaran amb el professorat a l’inici de l’activitat però poden variar d’un curs a l’altre.

Des d’un bon principi, es procurarà que s’adquireixi ràpidament una certa autonomia en la pràctica de l’instrument tenint en compte la rigorositat en la producció del so, la tècnica específica, l’expressivitat musical i la disposició corporal. De la mateixa manera es procurarà que l’alumne prengui consciència de la importància del treball regular a casa. Tot això es durà a terme sense oblidar que des dels inicis, els alumnes han de gaudir de la música i divertir-se tot descobrint un llenguatge fins ara desconegut per ells.

Piano / Piano Modern

Percussió / Batería

Oboè / Fagot

Guitarra acústica / elèctrica

Violí/ Viola / Cello

Trompa / Trompeta

Baix elèctric /Contrabaix

Flauta travessera /Clarinet

Trombó / Saxo