Skip to content

Llenguatge musical

Impartida per profesionals de L’Escola de Música Àngels Casas (EMAC)

Comuna per a tots els instruments i la més necessària per comunicar-se amb altres músics. Conèixer el fonament i l’estructura del llenguatge musical i aplicar-los a la pràctica interpretativa, creativa,

Els continguts d’aquesta matèria són: solfeig rítmic, lectura, educació de l’oïda, teoria de la música, audició, anàlisi formal, poliritmes, dictats, transcripcions, repertori i improvisació.

En aquest curs es treballarà la educació de l’oïda (entonació, dictat i audició interior) , el ritme ( compassos, síncopes, polirítmias), lectura (entonada,rítmica i armònica), creativitat ( construcció de petites composicions), memòria ( memoritzar textes musicals)i armonía i teoriía dels acords , escales, compassos etc 

En aquest curs es treballarà lectura ( entonada, rítmica i armònica), teoría ( acords,escales, ritme,métrica , intervals , etc ), audició ( obres i fragments musicals ) cant coral , a més de 

la educació de l’oïda (entonació, dictat i audició interior) , el ritme ( compassos, síncopes, polirítmias), creativitat ( construcció de petites composicions), memòria ( memoritzar textes musicals)i armonía i teoriía dels acords , escales, compassos etc