Vés al contingut

Compromís amb la privacitat

L’Associació de famílies d’alumnes de l’Institut Icària ( AFA Icària) és una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda i regida segons la llei Orgànica del dret a l’educació, llei orgànica de dret d’associació i Codi Civil de Catalunya.

El nostre compromís amb la privacitat dels nostres socis és molt elevat. Per això, l’accés a la major part dels continguts els oferim sense restriccions de cap mena.

Només en alguns casos, com contractar activitas, servei de menjador,viatges i obtenir informació reservada a socis et demanem dades de registre previ com soci. Aquesta és la norma que apliquem en tots els casos: sempre et demanem les dades mínimes necessàries per oferir-te el servei sol·licitat.

Llei orgánica de protecció de dades?

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques amb relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació aquestes dades i el que estableix la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

AFA IES Icària disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al registre de Protecció de Dades (Agencia Española de Protección de datos) en el que seran tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a les empreses, organitzacions i persones contractades per l’AFA, així com als organismes públics que ho demanin només per l´us lligat al serveis que oferim.  En tot cas la persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, i cancel·lació dirigir-se per escrit a la seu de l’AFA IES Icària :Associació de famílies Institut Icària – AFA Icària | C/ Doctor Trueta 81 | 08005 Barcelona | Tel. 93 221 28 07   En el cas que tingueu dubtes o queixes podeu adresar-vos a protecció de dades de l’AFA Icària: proteccio-dades@afa-icaria.com , també per exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, i cancel·lació

 

Pots gestionar les teves dades?

Sí, les teves dades són teves i, per tant, en tot moment pots decidir què vols fer-ne.

En qualsevol moment pots accedir a les teves dades del registre, modificar-les i, fins i tot, donar-te de baixa a la web: (area soci/dades del soci)

Les teves dades son válides per un curs escolar, automáticament s’esborraran de la base a la finalització el 30 de juny de cada any.

Al inici de cada curs ,las teves dades les introduiras de nou tú , amb el consentiment teu per les activitats del curs que s´inicía.

Pots exercir els teus drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de limitació de tractament, de portabilitat i de cancel·lació, enviant una comunicació als mails que et detallem en la nostra política de privacitat, per correu postal o bé ho podràs fer email : proteccio-dades@afa-icaria.com

 

 Compartim les teves dades amb tercers?

 No, nosaltres no compartim les teves dades personals amb tercers,excepte en alguns casos. Per exemple, quan t’enviem un butlletí (newsletter) fent servir una eina externa. En aquest cas, necessitem cedir el teu correu electrònic a aquesta empresa perquè es pugui fer l’enviament.

Abans de cedir les teves dades a una altra empresa, ens assegurem que compleixi la normativa europea de protecció de dades i que només farà servir les dades per a la finalitat que hem acordat (contractació de viatges ,activitas , etc)

  • Empreses amb qui treballem conjuntament per desenvolupar algun projecte i que pel bon funcionament del mateix, necessitem que accedeixin a alguna dada personal dels nostres usuaris, normalment per poder iniciar sessió. En aquest cas, aquestes empreses col·laboradores que ens presten un servei accepten complir el que estableix la legislació vigent i nosaltres ens comprometem perquè així sigui.
  • Els enviaments dels butlletins, de vegades, els fem amb empreses col·laboradores que pot ser que els seus servidors no estiguin dins de la Unió Europea. Tots els nostres col·laboradors compleixen la legislació vigent, o bé ens han acreditat que els seus sistemes són segurs.

 

Son segures les meves dades de targeta o dades  bancaries pel pagament de les contractacions ?

Les dades bancaries per transferencia o de targeta de crédit/débit ,proporcionades a la plataforma de pagament quan es contracten activitats no permaneixen al sistema de base de dades de l’ AFA Icara , i son gestionades només per Redsys pel control de pagament i control de risc i frau amb les entitats bancaries colaboradores.

Només en el cas de de dades bancaries per pagament amb gir bancari ( previament autoritzat per vosté), guardem les mateixes per procedir amb l’objectiu proposat de pagament de la contractació i serán comunicades a l’entitat financera només per aquest objectiu.