Skip to content

Qui som?

L’Associació de famílies d’alumnes de l’Institut Icària ( AFA Icària) és una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda i regida segons la llei Orgànica del dret a l’educació, llei orgànica de dret d’associació i Codi Civil de Catalunya.

Quins son els nostres objectius?

La voluntat d’unir les famílies de l’institut Icària entorn de un projecte educatiu integral ens mou a:

  • Promoure la participació activa de les famílies a la gestió del centre a través del Consell Escolar
  • Participar i reconèixer les entitats i activitats de l´entorn en l’àmbit educatiu, cultural, econòmic i laboral
  • impulsar activitats formatives, lúdiques i esportives pels alumnes i les famílies

Quins son els socis de l’associació?

Les famílies i tutors d´alumnes matriculats al Centre que manifesten la seva voluntat de pertànyer i contribueixen a l’associació amb el pagament de les quotes de membre de l’AFA Icària.

Com ens regim ?

Les normes de gestió de l ‘Associació estan recollides al seus ESTATUTS, aprobats en Assamblea de Socis i registrats a La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Com gestionem l’afa?

Regeix, administra i representa a l’associació la Junta Directiva, que està composta pel president/a, la vicepresident/a, la secretària /i el tresorer/a, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents
L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l’Assemblea General.
La Junta Directiva pot nomenar els vocals que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, que es consideri necessari.
Actualment aquest és l’equip de gestió ajudat per Esther, l’administrativa de l’AFA que ajuda a gestionar tots els serveis.

NOM RESPONSABILITAT
Miguel Ángel Herranz President
Jordi Brunet Vicepresident
Lluis Agusti Tresorer
Mercè Bayén Secretaria
Joan Oriol Vocal Menjador
Ma Jose Gallego Vocal Reutilització de Llibres
Miguel Ángel Herranz Consell Escolar
Anna Bullich Vocal de Llengües
Rosa Silva Vocal de Música
Vocal Sortides
Agusti Ruiz Vocal Pla de Prevenció
Àngel Gil i Jordi Brunet Manteniment de Comunicació
Joaquim Barberà Vocal de Robòtica
Jordi Brunet Vocal d’Arts Escèniques