Vés al contingut

AFA Institut ICÀRIA

L’Institut Icària és un dels centres d’educació de l’àrea metropolitana de Barcelona amb més dimensió. Gairebé 700 alumnes i 500 famílies a més d’una comunitat de professors i professionals de servei de 70 persones, dedicades a un projecte educatiu que és avalat per als resultats.

Qui som?

L’Associació de famílies d’alumnes de l’Institut Icària (AFA Icària) és una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda i regida segons la llei Orgànica del dret a l’educació, llei orgànica de dret d’associació i Codi Civil de Catalunya.

Quins son els nostres objectius?

La voluntat d’unir les famílies de l’institut Icària entorn de un projecte educatiu integral ens mou a:

· Promoure la participació activa de les famílies a la gestió del centre a través del Consell Escolar

· Participar i reconèixer les entitats i activitats de l´entorn en l’àmbit educatiu, cultural, econòmic i laboral

· impulsar activitats formatives, lúdiques i esportives pels alumnes i les famílies

Quins son els socis de l’associació?

Les famílies i tutors d’alumnes matriculats al Centre que manifesten la seva voluntat de pertànyer i contribueixen a l’associació amb el pagament de les quotes de membre de l’AFA Icària.

Com ens regim ?

Les normes de gestió de l ‘Associació estan recollides al seus ESTATUTS, aprobats en Assamblea de Socis i registrats a La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Com gestionem l’afa?

Regeix, administra i representa a l’associació la Junta Directiva, que està composta pel president/a, la vicepresident/a, la secretària /i el tresorer/a, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents
L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l’Assemblea General.
La Junta Directiva pot nomenar els vocals que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, que es consideri necessari.
Actualment aquest és l’equip de gestió ajudat per Esther, l’administrativa de l’AFA que ajuda a gestionar tots els serveis.

NOM RESPONSABILITAT
Agustí Ruiz President
 Sara Galmán Vicepresident
David Argemí  Tresorer
 Marga López Secretaria
Amparo Palacios  Vocal Comissió Menjador
 Amparo Palacios Vocal Comissió Sortides
 Eva Guerrero Vocal Comissió Xerrades
Josep Munt  Vocal Comissió Infraestructures
Cecília López  Vocal Comissió Comunicació
Cristina Molina Vocal Comissió Extraescolars
Lluís Marcús Vocal Comissió Llibres
Agustí uizz Representant Consell Escolar