Vés al contingut

Teatre

Impartida per professionals de Play Teatre.

Aprèn a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l’ús de les més variades tècniques teatrals. Els objectius i els continguts d’aquesta matèria s’articulen entorn de tres eixos d’actuació fonamentals:

  1. potenciar la formació integral de l’alumnat, a través d’una formació artística vivencial i eminentment pràctica
  2. incidir en aspectes com la creativitat a través d’un muntatge relacionat amb les variades possibilitats que ofereixen les arts teatrals
  3. contribuir al desenvolupament personal, ampliant l’horitzó de l’experiència individual i afavorint actituds d’empatia en relació amb les dinàmiques de grup i contribuir també a despertar la sensibilitat i l’interès envers les manifestacions artístiques
Com moltes altres tècniques artístiques, la interpretació és una disciplina que ens permet acostar-nos a nosaltres mateixos i conèixer-nos més a fons. Amb aquest projecte es pretén desenvolupar, mitjançant el treball amb el cos i la veu, la nostra expressivitat i sensibilitat, així com la distinció de les diferents i infinites emocions que podem arribar a acumular en un sol segon, sempre a través de jocs i exercicis que facilitin el desenvolupament personal i la confiança en un mateix, permetent que cadascun dels integrants del grup assumeixi la seva pròpia velocitat d’aprenentatge, diferent de la de la resta. Els objectius pedagògics inclouen, afavorir el desenvolupament personal i la confiança en un mateix; desenvolupar les capacitats imaginativa, comunicativa, vocal, d’escolta, de coordinació i de ritme dels i les participants; fomentar les relacions de grup; el treball en equip, i la preparació d’una peça teatral inèdita a presentar davant d’un públic familiar.

 

Per realitzar aquesta activitat serà necessari un mínim de 16 participants que es repartiran en 2 grups.

Aquest taller donarà els participants l’oportunitat d’explorar el teatre com una via per a l’expressió creativa i física. Les classes seran dirigides en anglès i se centraran en jocs i creació col·laborativa. Gràcies a la immersió intensiva, els participants es veuen amb una major capacitat i fluïdesa per a l’expressió en aquest idioma. El curs és eminentment pràctic, el vocabulari i la gramàtica es treballen des de la vessant més lúdica, a través de jocs de rols, jocs d’improvisació i textos teatrals adaptats al nivell dels alumnes. Aquest enfocament permet el desenvolupament personal i la confiança en un mateix en parlar en un altre idioma, afavoreix les capacitats imaginativa, comunicativa, vocal, d’escolta, de coordinació i de ritme dels i les participants i fomenta les relacions de grup i el treball en equip. L’objectiu final és que els participants es vegin amb una major capacitat per a l’expressió; lingüísticament i físicament. 

Per realitzar aquesta activitat serà necessari un mínim de 16 participants que es repartiran en 2 grups.