Vés al contingut

Tècniques d'estudi - Robòtica

Professors titulats en ingeriria, informàtica, magisteri, física… amb gran experiència mitjançant sessions de treball dinàmiques.

Aquesta proposta vol donar resposta a la demanda d´algunes famílies que ens han fet arribar els seus suggeriments en la línia d´oferir més eines als nostres joves per tal d´ajudar-los a millorar els seus resultats acadèmics.

Taller de Tècniques d´Estudi per a alumnes de la ESO i Batxillerat.

És un Taller pràctic dirigit a alumnes que vulguin aprendre com millorar habilitats, estratègies i mètodes de planificació, organització i execució de l´estudi que els permetin millorar els seus resultats acadèmics, així com la manera de viure l´escola i el seu dia a dia. 

Es tracta d’un programa dinàmic de 15 hores distribuïdes entre els mesos d’octubre i desembre que s’adapta a les necessitats detectades individualment i en grup. És per això que es proposen tres grups per nivell

  • Primer Cicle ESO (1r i 2n d’ESO)
  • Segon Cicle ESO (3r i 4rt d’ESO)
  • Batxillerat (1r i 2n de Batxillerat)


Per realitzar aquesta activitat serà necessari un mínim de 7 participants per grup i un màxim de 12 per grup. En cas de superar aquest número es plantejaran futures edicions del curs.

Impartida per professionals de Play Code Academy

En aquesta activitat utilitzaràs abstraccions de programació per a construir i programar robots autònoms de complexitat mitja, programaràs amb llenguatge de text, treballaràs en equip, dissenyaràs en 3D, comunicaràs idees i projectes. Resoldràs problemes tot plantejant solucions de forma autònoma i en equip.

Empraràs els següents materials: Python, HTML, CSS, Arduino, SketchUp, Codrone, App Inventor, BlocksCAD, Python amb Micro: Bit y Edison, CodeVR.

I tot això de la mà de professors titulats en ingeriria, informàtica, magisteri, física… amb gran experiència mitjançant sessions de treball dinàmiques.

Per realitzar aquesta activitat serà necessari un mínim de 10 participants