Skip to content

Tècniques d'estudi

Taller pràctic dirigit a alumnes de la ESO i Batxillerat que vulguin aprendre com millorar habilitats, estratègies i mètodes de planificació, organització i execució de l´estudi 

Taller de Tècniques d´Estudi per a alumnes de la ESO i Batxillerat. 

És un Taller pràctic dirigit a alumnes que vulguin aprendre com millorar habilitats, estratègies i mètodes de planificació, organització i execució de l´estudi que els permetin millorar els seus resultats acadèmics, així com la manera de viure l´escola i el seu dia a dia. 

Es tracta d´un programa dinàmic que s´adapta a les necessitats detectades individualment i en grup. És per això que el primer dia es passarà un qüestionari i es farà una entrevista personal. Es planteja el taller com un grup obert, en funció dels avenços de cada alumne/a es veurà quan ja pot caminar sol/a. 

Aquesta proposta vol donar resposta a la demanda d´algunes famílies que ens han fet arribar els seus suggeriments en la línia d´oferir més eines als nostres joves per tal d´ajudar-los a millorar els seus resultats acadèmics alhora que aprenen a viure d´una manera positiva el fet d´estudiar i els esforços que no sempre acaben tenint el reconeixement que mereixen.